FIP

FIP je v povedomí chovateľov mačiek zapísaná azda najčernejšie a nie bez príčiny. Toto ochorenie má takmer 100% úmrtnosť. Jeho priebeh je relatívne jasný a jednoznačný, so vznikom ochorenia je to inak. Pre pochopenie vzniku a prevencie sa budem viac venovať práve mechanizmu ochorenia.
FIP mačiek spôsobuje FCOV – feline enteral coronavirus – vírus enterálnej koronavírusovej infekcie. Koronavírusyy sú obalené RNA vírusy, ktoré spôsobujú jednak enterálnu koronavírusová infekciu mačiek a FIP. Vyskytujú sa dva základné typy vírusu :
-typ 1 je typický pre Európu a spája s ním práve smrteľná FIP
-typ 2 , vyskytuje sa v ostatných častiach sveta a vzniká rekombináciou medzi FCoV 1 a CCV – koronavírusy psov.

Enterálna koronavírusová infekcia

- je ochorenie postihujúce tráviaci trakt mačiek. Vírus vniká do organizmu ústnou dutinou a rozmnožuje sa v epiteliálnych bunkách tenkého čreva. Na krátky čas vyvoláva aj virémiu. Prejavuje sa hnačkou a krátkodobou horúčkou. Ochorenie postihuje najčastejšie mačatá vo veku 5-6 týždňov. Mladšie chránia protilátky, nachádzajúce sa v materskom mlieku. Staršie mačatá už tvoria vlastné protilátky, ktoré ich chránia. Mačky začínajú asi 7-10 dní po infekcii tvoriť protilátky ochranného charakteru. Predpokladá sa, že na sliznici tenkého čreva sa tvoria protilátky IgA, ktoré bránia prieniku vírusu do buniek. Ochorenie sa vyskytuje v skupinách mačiek – veľké chovy, útulky a zriedka má smrteľný priebeh, prevalencia cca 80 %.

Infekčná peritonitída mačiek FIP

- jej pôvodcom- vírus FIP je koronavírus – virulentný genetický mutant FCoV. Vzniká pri replikácii– množení vírusu v organizme mačky. Pri jednej replikácii vzniknú približne 3 mutácie vírusu. Vznik FIP je úmerný zaťaženiu organizmu mačky mutovanými vírusmi. Replikácia vírusu je obmedzovaná do určitej miery prítomnosťou protilátok – IgA protilátky bránia prieniku vírusu do buniek, ten sa nemôže množiť a tým sa znižuje počet FIP vírusov.

Patogéneza

- ochorenie vzniká najčastejšie u mladých mačiek pod 12 mesiacov, hlavne z väčších kolektívov. Hlavnú úlohu zohráva intenzita zaťaženia mačky FIP vírusom a imunitný systém mačky. Mača je po narodení chránené kolostrálnymi protilátkami. Vo veku cca 6 týždňov dochádza ku kontaktu s vírusom od matky, alebo iných zvierat . Vírus osídľuje tenké črevo a horné cesty dýchacie. Infekcia nevyvoláva klinické príznaky, alebo len veľmi mierne. Aktivizuje sa tvorba protilátok a bunková imunitná odpoveď, imunitný systém je takto schopný udržať replikáciu vírusu pod kontrolou. S vekom mačky sa zaťaženie vírusom znižuje a mačka je tzv. za vodou.
U malého množstva mačiek predsa dochádza ku vzniku FIP. Spúšťacie podnety nie sú doteraz známe – všeobecne sa táto úloha prisudzuje stresu, prekonaným ochoreniam, nadmernej záťaži organizmu antibiotikami a poklesu funkcie imunitného systému. Vírusy sú fagocytované, množia sa v bunkách a spôsobujú ich rozpad. Následne sa uvoľňuje veľké množstvo vírusu, časť je znova fagocytovaná, časť je inaktivovaná tvorbou imunokomplexov. Tie sa ukladajú v blízkosti kapilár a malých ciev. V dôsledku prítomnosti imunokomplexov a rozpadu fagocytov dochádza k uvolňovaniu mediátorov zápalu, tie poškodzujú cievy a dochádza k prieniku tekutiny do telesných dutín. Takto sa uzatvára kruh FIP, ktorý nejde zvrátiť žiadnou terapiou.

Prejavy ochorenia

- k ranným príznakom , ktoré nie sú špecifické, patrí horúčka nereagujúca na liečbu, apatia, chudnutie, nechutenstvo.Ochorenie prebieha v dvoch formách.
Vlhká forma FIP je charakterizovaná rýchlym priebehom, pri ktorom sa hromadí tekutina v brušnej dutine ,čo sa prejavuje zväčšením brucha a bolestivosťou.
Suchá forma FIP má skôr respiračné prejavy, vzniká pneumónia s hromadením tekutiny v hrudnej dutine. USG sa dajú rozlíšiť aj povrchové zmeny na pečeni a slezine.

Diagnostika

-k stanoveniu diagnózy vedú jednoznačné klinické príznaky u mačky, stanovenie protilátok nemá žiadnu diagnostickú váhu. Vypovedá len o predchádzajúcom strete mačky s koronavírusom. Štúdiami bolo zistené, že niekoľko dní pred smrťou zvieraťa dochádza k niekoľkonásobnému zvýšeniu titra protilátok. Dôležitú výpovednú hodnotu majú biochemické a hematologické parametre vnútorného prostredia. Patrí k nim : anémia, neutrofília, lymfopénia, hodnoty bilirubínu, AST, celkové proteíny a ELFO bielkovín so zmenami jednotlivých frakcií.
Je dôležité vedieť, že pri diagnostike sa vždy spája klinický stav s laboratórnymi výsledkami a USG vyšetrením. Aj tak je niekedy ťažké jednoznačne postaviť diagnózu.

Terapia

- neexistuje žiadna terapia, aj miernenie príznakov choroby má obmedzenú účinnosť. Vo všeobecnosti sa pri diagnostikovaní ochorenia doporučuje eutanázia mačky.

Prevencia

- vakcinácia je jedným z možných opatrení, s relatívne vysokou účinnosťou. Vakcinovať sa môže len zviera, ktoré nie je infikované FCoV. Je nutné vyšetrenie protilátok- ale treba mať na pamäti , že nie všetky zvieratá tvoria protilátky ihneď. Potom je možné PCR vyšetrenie stolice na prítomnosť vírusu v stolici, je nutné opakované vyšetrenie, nakoľko vírus sa nevylučuje rovnomerne. Napokon je tu fakt, že vo veku vhodnom na vakcináciu – 16-20 týždňov je väčšina zvierat už infikovaná vírusom. Preto je potrebné otázku vakcinácie dôkladne prebrať s ošetrujúcim veterinárom.
Ďalšie ochranné opatrenia sú zamerané na zníženie infekčného tlaku FCoV. Patria sem nasledujúce opatrenia:
- zvieratá oddeliť do skupín po 3-4 zvieratá.
- konfliktné a psychicky labilné zvieratá chovať samostatne– stres oslabuje imunitu.
- nemiešať misky na potravu a vodu medzi skupinami zvierat.
- zabezpečiť dostatočný počet toaliet pre mačky s včasným čistením a pravidelnou dezinfekciou. Obmedzí sa aerogénny prenos vírusu.
- silných vylučovateľov vírusu – 4násobné vyšetrenie stolice – chovať oddelene, po dlhšej dobe izolácie sa zväčša vylučovanie významne zníži.
- dodržiavať karanténu pri príchode nového zvieraťa.
- pri úhyne mačky v domácnosti na FIP je potrebná dôkladná dezinfekcia a priestoru. Nové zviera sa doporučuje priviesť o niekoľko týždňov.
Nie je možné uviesť opatrenia, ktoré úplne ochránia chovy- domácnosti pred infekciou. Dôkladná hygiena, dobrý zdravotný stav a minimum stresu pre mačky.

Použitý text
© Mačky SOS