Výstavné úspechy

Trieda kastrátov
Bratislava, SR      september 2008      CAP, nom. BIS             p. Němcová
Bratislava, SR      september 2008      CAP                             p. Steinhauser

CHAMPION
Bratislava, SR      september 2007      V1 CAC                        p. Mahelka
Brno, ČR             máj 2007               V1 CAC                        p. Grob
Bratislava, SR      marec 2007            V1 CAC                        p. Mahelková