Fotogaléria Queenie

3 a pol roka

2 a 3/4 roka

18 mesiacov

16 mesiacov

15 mesiacov

11 mesiacov

8 mesiacov


7 mesiacov6 mesiacov

19 týždňov

16 týždňov

15 týždňov

11 týždňov

10 týždňov